Använd EverBlock till att dela upp utrymmen

Använd EverBlock för att dela upp eller skapa en anpassad miljö efter dina behov. Blocken fungerar perfekt som avgränsning, vägg eller sektionsdelare. Bygg utifrån din fantasi och skapa miljöer som passar just din yta. Eftersom blocken är enkla att montera isär, flyttas väggar och avgränsningar lätt vid behov. 

Skapa vackra rumsavdelare och väggar för bostäder, kontor och industriella användningsområden.